Namizni računalniki

Desktop-PC

(Photo credit: Wikipedia)

Kljub množičnemu pojavu prenosnih računalnikov, tako doma kot v poslovnem svetu klasični namizni računalniki še niso izgubili svojega mesta. Nekateri namreč še vedno prisegajo nanje, tako z vidika zmogljivosti kot tudi z vidika enostavnejše zamenjave raznih komponent. Skoraj vsakdo že zna sam v namizni računalnik vstaviti dodaten RAM, zamenjati disk in podobna enostavna opravila. Pri prenosnih računalnikih so komponente navadno tudi dražje in seveda zahtevnejše za menjavo oz. nadgradnjo. Continue reading

Izbira gostovanja vpliva na hitrost spletne strani

Spletna stran je danes nepogrešljivo orodje za uspešen marketing. Svetovni splet se je že tako razširil, da prav vsi ljudje iščemo informacije na internetu. Vseeno pa se kdaj naredi, da se spletna stran odpira zelo počasi. Se mogoče sprašujete, zakaj se vaša spletna stran vedno odpira izjemno počasi? Pomislite na to, kako se počutijo šele obiskovalci vaše spletne strani. Zaradi počasnega odpiranja spletne strani lahko obiskovalec prehitro obupa, to pa gotovo ni dobro za vaš posel. Zakaj pravzaprav pride do počasnega nalaganja?

Tukaj je seveda lahko več dejavnikov, med drugim je hitrost nalaganja odvisna tudi od ponudnika interneta. Vendar, če se počasi nalaga le vaša spletna stran, je lahko največja težava ravno pri ponudniku gostovanja. Kaj to pomeni? Spletna stran brez zakupljenega gostovanja ne bi mogla obstajati. Ponudniki gostovanja ponujajo prostor na strežniku, kjer je shranjena vaša spletna stran. Torej, če komunikacija med vašim računalnikom in strežnikom poteka dlje časa, potem je pravi čas, da zamenjate ponudnika gostovanja.

Mnogi so danes mnenja, da je gostovanje zakupljeno v tujini zelo dobro, saj je poceni. Vendar temu ni tako. Pri izbiri ponudnika gostovanja je potrebno biti izjemno previden, saj lahko počasno nalaganje vaše spletne strani škoduje prodaji. Počasneje se stran odpira, več obiskovalcev jo bo v tem času zapustilo. To dejstvo potrjujejo številne raziskave in hkrati opozarjajo, da je nujno zakupiti dobrega ponudnika gostovanja. Ni vse v ceni, saj lahko s tem poslu povzročite več škode kot koristi.

Poslovanje s ponudnikom gostovanja v tujini pa lahko prinese poleg vsega še druge zaplete – hitro komunikacijo. Čeprav je danes internet virtualni svet, kjer vse poteka izjemno hitro, se lahko zgodi, da fizična razdalja med posameznimi strežniki vpliva na samo hitrost odpiranja spletne strani. To lahko sklepamo že iz enostavnega primera: spletna stran, ki gostuje na Indoneziji, se bo gotovo odpirala počasneje, kot spletna stran, ki ima zakupljeno gostovanje v Sloveniji.

Od česa je odvisna izbira kvalitetnega gostovanja? Od cene, koliko obiska boste imeli na spletni strani in od pomoči, ki vam jo ponudnik gostovanja nudi v primeru težaav. Torej, gotovo boste dvakrat premislili, ali je res toliko pomembna cena, ali hitrost odpiranja spletne strani. Slednje je recept za uspeh!

Računalniki skozi zgodovino

Old School

(Photo credit: TarynMarie)

Računalniki so se v človeški zgodovini pričeli pojavljati že zelo zgodaj. V času med leti 2700 in 2300 pred Kristusom se je pojavil abakus ali abak, ki mu današnji računalniki po načinu delovanja sicer niso kaj prida podobni, so mu pa podobni po namenu. Računalniki kot so bili abaki so služili za izračunavanje preprostih matematičnih operacij. Računalniki so v času Pascala (1642) z njim dobili že nekoliko bližjo podobo, ki ustreza današnji.

Pascal je razvil prvi pravi računski stroj, ki je bil sestavljen iz serije lažjih vrtljivih koles. Kmalu po Pascalu so računalniki dobili novo zmožnost: Leibniz (1690) je ustvaril takšne, ki smo zmogli seštevati, odštevati, množiti, deliti in kvadrirati. Naslednji veliki preboj, ki so ga prejeli računalniki, se je zgodil v času Babbageja (1812), ki danes velja za očeta sodobnega računalništva. Računalniki so z njim dobili sposobnost avtomatiziranega izvrševanja operacij, kar pomeni, da pri tem človeški poseg do določene mere ni bi več potreben.

Računalniki so bili sposobni izračunati logaritemske tabele in jih izpisati na papir. Vendar pa se Babbagejevi računalniki niso končali pri prvem modelu, ampak so z drugim modelom dobili še enoto, v kateri so bili shranjeni ukazi in vmesni podatki, ki jih računalniki potrebujejo za izvrševanje operacij. V kasnejšem obdobju so se računalniki še nadalje razvijali, vendar pa so večji tehnološki preboj dosegli v poznih štiridesetih letih prejšnjega stoletja z von Neumannom. Slednji je iznašel način, po katerem so lahko računalniki beležili podatke in ukaze v istem računalniškem jeziku. To je omogočilo, da so se neposredno v računalniku shranili ukazi, ki jih danes imenujemo računalniški programi.

Računalniki so danes zgrajeni na tako imenovani von Neumannovi arhitekturi: tako so na eni strani vhodne enote, ki vnašajo neobdelane podatke, na drugi pa so izhodne enote, ki tako ali drugače prikazujejo obdelane podatke. Računalniki pri tem uporabljajo spominsko enoto za shranjevane surovih in obdelanih podatkov s pomočjo procesorske enote.

Na tej arhitekturi so zgrajeni tako današnji računalniki, kot tisti, ki so jih pri IBM-u gradili v petdesetih letih prejšnjega stoletja. Tako računalniki, ki se nahajajo na naših delovnih mizah, kot tisti, ki jih prenašamo naokoli, spretno izrabljajo tehnologijo, ki jo je zasnoval von Neumann. Podobno delujejo tudi računalniki, ki se nahajajo v telefonskih aparatih, iPad-ih, iPod-ih, športnih urah, klimatskih napravah itn. Računalnik so bili v človeški zgodovini vedno sredstvo, sprva je z njimi človek lažje računal, nato je lažje delal, danes pa se z računalniki lahko tudi zabava, potuje, raziskuje in še bi lahko naštevali.

Enhanced by Zemanta

Računalniki nasplošno

Our computers

(Photo credit: aranarth)

Računalnik je v današnjem poslovnem svetu postal nepogrešljiv pripomoček. Nekateri ga celo štejejo kot ključen proizvodni faktor v poslovnem procesu podjetja, saj je vključen v praktično vsak nivo podjetja. Tako računalniki v sodobnem podjetju predstavljajo pripomoček na ravni komunikacije, računovodstva, planiranja prodaje, zasnove izdelkov in storitev in ne nazadnje izvedbi prodaje končnemu porabniku. Continue reading

Kaj je računalnik?

Kaj je računalnik?

računalniki

Računalniki so naprave, ki sprejemajo informacije v digitalni obliki in jih obdeluje z namenom pridobitve nekega rezultata. Na kratko rečeno, računalnik je naprava za obdelovanje, shranjevanje in prenos podatkov.

Računalnik je tudi naprava, ki  izvršuje naloge oz. ukaze določenega programa. Prvi računalniki, ki so bili dokaj podobni računalnikom, ki jih uporabljamo v današnjem času so se pojavili med drugo svetovno vojno, v letu 1940.


Vrste računalnikov

računalniki-macbookKer se računalniki razvijajo iz dneva v dan je seveda na voljo več vrst različnih računalnikov. Prvi računalniki so bili seveda stacionarni in prvi računalnik je bil velik za nekaj sobno stanovanja. Njegove funkcije so bile pa osnovne matematične operacije.

Poznamo naslednje vrste računalnikov:

  • Osebni računalniki (PC)
  • Prenosni računalniki (Laptop)
  • Dlančniki (PDA)
  • Tablični računaniki
  • Mini računalniki
  • Super računalnik
  • Velik računalnik (Mainframe)