Računalniki nasplošno

Our computers

(Photo credit: aranarth)

Računalnik je v današnjem poslovnem svetu postal nepogrešljiv pripomoček. Nekateri ga celo štejejo kot ključen proizvodni faktor v poslovnem procesu podjetja, saj je vključen v praktično vsak nivo podjetja. Tako računalniki v sodobnem podjetju predstavljajo pripomoček na ravni komunikacije, računovodstva, planiranja prodaje, zasnove izdelkov in storitev in ne nazadnje izvedbi prodaje končnemu porabniku.

Računalnik pa je mrtev kos orodja, če ni opremljen z ustrezno in posodobljeno programsko opremo, ki omogoči izkoristek njegovega potenciala. Vendar pa naj bo programska oprema še tako kvalitetna, brez ustrezne in jasno napisane spremne dokumentacije ne more dosegati zahtevanih standardov. Jasno je to, da se učinkovitost uporabe računalnikov in pripadajoče programske opreme meri z interakcijo med človeškim uporabnikom in računalnikom.

V primeru podjetja se to kaže v računalniški pismenost zaposlenih. Prav tukaj je bistvena spremna dokumentacija programske opreme, ki je nepogrešljiva za učinkovito uporabo računalnika v poslovne namene. Nekateri razvijalci programske opreme kljub temu, da je oprema lahko vrhunska, povsem zanemarijo vidik dokumentacije, in tako onemogočijo učinkovitost. Vendar pa so računalniki v podjetju lahko tudi vir, ki zmanjšuje uspešnost podjetja. Poznamo številne primere, ko se je menedžment podjetja pritoževal nad načini, kako so v njihovem podjetju računalniki uporabljeni.

Številni, sicer kvalitetni kadri, so upadli na produktivnosti, ko so del svojega dela pričeli opravljati na omreženem računalniku. Kaj kmalu so pričeli uporabljati socialna omrežja in s tem izgubili občutek za čas, ki jim ga je računalnik odvzel. Obstajajo pa tudi statistični podatki, ki potrjujejo ravno nasprotno trditev. Ponekod se je produktivnost zaposlenih močno povečala, ko so računalnik uporabljali tudi za druženje na socialnih omrežjih. Glede na obe nasprotujoči si dejstvi, ne moremo podati konkluzivne trditve o tem, ali je raba omreženega računalnika bolj škodljiva ali bolj učinkovita za produktivnost zaposlenega.

Tako si dober kadrovski menedžment seveda želi sproščen kader, vendar je njegova skrb, da bo računalnik ta kader zavedel v izgubo časa, upravičena. Ne glede na te pomisleke pa gledano globalno, si dandanes brez računalnikov ne moremo predstavljati učinkovitega poslovnega procesa. Računalniki so torej danes nepogrešljivi, način, kako bodo uporabljeni, pa je stvar odgovornosti zaposlenih.

Uporaba računalnikov v poslovnem svetu je postala standard, brez katerega bi vsako sodobno podjetje iz dneva v dan izgubljalo na konkurenčnosti. Zagotovo je najbolje, če položaj računalnika in računalniškega omrežja s celovitimi programskimi rešitvami vidimo v luči ustvarjalca konkurenčne prednosti. Dandanes so računalniki naši sopotniki na potovanjih, prijatelji v večernih urah in poslovni partnerji v poslovnem svetu.

Enhanced by Zemanta

Leave a Reply

Your email address will not be published.